Turbomakinalar

Turbomakina dönen kanatları olan akışkan makinalarıdır.

Akışkan hareketini faydalı güce dönüştüren kanatlar, aerodinamik ve havacılığın temel konularıdır. Turbotek’in şimdiye kadar üzerinde çalışmış olduğu turbo makina konuları aşağıdaki gibidir.

  • Pervaneler (Uçak, İHA, helikopter, denizaltı vs.)
  • Fanlar (Radyal, eksenel)
  • Rüzgar türbinleri (Yatay, dikey, Darrieus, Savanius)
  • Su Türbinleri (Kaplan, Francis, Pelton vs.)

Turbotek turbomakinalar hakkında,

  • Tasarımlar yapmış, metodlar ve yazılımlar geliştirmiştir.
  • Turbomakinaları özellikle hesaplamalı akışkanlar mekaniğini kullanarak analizler yapmıştır.

Turbomakinaların test edilebilmesi için test düzenekleri tasarlamış ve testlerini yapmıştır. (fan test düzeneği, pervane test düzeneği, rüzgar tünelleri vs.)