Havacılık Testleri

Turbotek firması sahip olduğu tünel alt yapısı ve insan kaynağı sayesinde özellikle Havacılık Rüzgar Tüneli testleri konusunda hizmet vermektedir.

0-100 m/sn hız aralığında verilen hizmetlerin içerikleri şöyle sıralanabilir:

  • Ölçekli, basınç prizli model üretimi,
  • İç ya da dış kuvvet balansları kullanarak farklı pozisyonlarda modellerin zamana bağlı kuvvet ölçümleri,
  • 550 kanala kadar senkron zamana bağlı basınç ölçümleri,
  • Dumanla, iplikçikle ya da yağla akım görüntüleme,
  • Akım alanı büyüklüklerinin ölçülmesi,
  • Sıcaklık, hız, basınç, türbülans büyüklükleri.