Misyon ve Vizyon

Vizyon

Bünyesinde Turbomakinalar ve Havacılık konularında uzman personel ve akademik danışmanları barındırarak ülkeye faydalı araştırma ve geliştirme yapmak ve bu sektörlerin bilimsel ve teknolojik altyapısını arttırmaktır.

Misyon

Ülke ihtiyaçları ve firma vizyonunu en önde tutarak üniversite–sanayi işbirliğini kuvvetlendirmek, ülke ve şirket teknolojisini daima daha ileri noktalara ulaştırmaya çalışmaktır.