Rüzgar Türbini

Turbotek 2009 yılından beri üzerinde çalıştığı özgün bir yüksek performanslı rüzgar tüneli projesinde ikinci TEYDEB projesini tamamlamış, ürünün nihai prototipinin testleri tamamlanmıştır. Bu çalışmalardan çıkan ürünün ticarileşmesi ve seri üretimi konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

Turbotek’in rüzgar enerjisi konusundaki uzmanlık ve çalışmaları aşağıdaki gibidir:

  • Kolay kurulumlu, ucuz ve performanslı yalın Darrieus türbini tasarım ve üretimi,
  • Baz istasyonu direklerine takılabilmek için en iyilenmiş özgün yüksek performanslı bir rüzgar türbini geliştirilmesi, tasarlanması ve üretimi,
  • Rüzgar tüneli kavramsal ve performans testleri yapmak,
  • Rüzgar türbini testleri için rüzgar tüneli tasarlamak ve üretmek,
  • Rüzgar türbinleri aerodinamik ve yapısal analizlerinin yapılması,
  • Rüzgar türbini tasarım yazılımları geliştirilmesi.

Rüzgar Türbini
Rüzgar Türbini