Bina Rüzgar Cephe Yükleri

Yüksek binalar ve nitelikli cephelere sahip mimari yapılar üzerindeki Rüzgar Yükleri’nin hesaplanması konusunda Turbotek 10 yıllık bir tecrübeye sahiptir. Bina Rüzgar Cephe Yükleri’nin hesaplanması konusunda önceleri yalnızca Bilgisayar Simülasyonu ile analiz yapılırken, geliştirilen Rüzgar Tüneli altyapısı ve bilgi birikimi ile 2016 yılından itibaren Rüzgar Tüneli Testi hizmeti de sunulmaktadır. Turbotek tarafından tasarlanıp üretilen Atmosferik Rüzgar Tüneli alt yapısı, dünya ölçeğinde önemli bir kapasiteye sahiptir.

Atmosferik Rüzgar Tüneli’nin teknik detayları diğer sayfalarda detaylı bir şekilde yer almaktadır. Atmosferik Rüzgar Tüneli, sınır tabaka profilinin istenildiği gibi kontrol edilebileceği bir yapıdadır. Uluslararası standartlarda tarif edilen hız profili şartları bu tünelde rahatlıkla modellenebilmekte ve sistem farklı ölçek faktörlerine göre de düzenlenebilmektedir. Bu konuda yapılan çalışmaların akreditasyonunu yapan bir kurum olmadığı gibi, yapılan tüm testler standartlarca belirlenen koşullara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Rüzgar Tünelinde, Bina Rüzgar Cephe Rüzgar Yükleri hakkındaki hizmetlerimiz aşağıdaki şekildedir:

Uluslararası standartlara uygun olarak,

  • Bina modelleri basınç prizleri ile tasarlanıp üretilmektedir,
  • İstenilen yönlerden rüzgar esme şartları motor kontrollü döner tablalarla sağlanmaktadır,
  • Aynı anda 550 noktada basınç ölçümü yapılmaktadır,
  • Bina modellerinin kuvvet ölçümleri yapılmaktadır,
  • Zamana bağlı, Kuvvet ve Basınç ölçümleri yapılarak, binanın dinamik yük ve hareketleri hesaplanabilmektedir. HFFB (Yüksek frekanslı Kuvvet balansı) ya da HFPI (Yüksek frekanslı basınç entegrasyonu) metotları ile dinamik yükler hesaplanabilmektedir.

Bilgisayar simülasyonlarında ise yine standartlara uygun kuvvet ve basınç hesaplamaları yapılarak raporlanmaktadır.