Hizmetlerimiz

 • Rüzgar Tünelleri Tasarımı ve İmalâtı,
 • Havacılık, Otomotiv, Rotor ve Bina Rüzgar Yükleri Rüzgar Tüneli Testleri,
 • Bina Aerodinamik ve Rüzgar Yükü Hesaplamaları,
 • Turbomakina (Eksenel/Radyal fanlar, pervane, pompa vb.) Tasarımı, Analizi ve Testleri,
 • Dikey ve Yatay Rüzgar Türbinleri Tasarım, Üretim ve Ölçümleri
 • Standartlara Uygun Turbomakina Test Düzeneklerinin Kurulması ve İşletilmesi

Bilgisayar Destekli Mühendislik kavramı çerçevesinde;

 • Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği Çözümleri (Computational Fluid Dynamics),
 • Rüzgar Cephe Yükleri ve Konfor Analizleri,
 • Yapısal Analiz, Isıl Analiz, Termal Konfor Analizleri,
 • Duman ve Yangın Analizleri,
 • Sayısal Modelleme ve Simülasyon,
 • Bilgisayar Destekli Tasarım (Computer Aided Design)