Fan Tasarım Projesi

Proje yeri: Gaziantep

Kosgeb destekli olarak yürüttüğümüz bu projede Radyal ve Eksenel Fan Tasarım yazılımı geliştirilmiş (geliştirilen yazılım ticari bir firmada kullanılmıştır) ve Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği yazılımları ile analiz yapılmıştır. Daha sonra bu örnek tasarımların prototipleri üretilmiş test edilmiş ve yapılan yazılım kalibre edilmiştir. Ayrıca yine aynı firmaya Türkiye’de ilk kez uygulanan yeni ve hassas bir tip fan test düzeneği tasarlanmıştır ve firma bu düzeneği üretmiş ve prototiplerinin testinde kullanmıştır. Sonuç olarak bu projede endüstriyel fanların ürün taşıma, iklimlendirme tasarım ve yazılımları geliştirilmiş, ürünlerin testleri ile yazılımların kalibrasyonu gerçekleştirilmiştir.

Fan Tasarım Projesi
Fan Tasarım Projesi
Fan Tasarım Projesi
Fan Tasarım Projesi
Fan Tasarım Projesi
Fan Tasarım Projesi
Fan Tasarım Projesi
Fan Tasarım Projesi
Fan Tasarım Projesi
Fan Tasarım Projesi
Fan Tasarım Projesi
Fan Tasarım Projesi
Fan Tasarım Projesi